Privacy & Cookies

Privacyverklaring website

Wij vinden het belangrijk dat de privacy en persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze website goed beschermd zijn. Wij hebben voor de beveiliging hiervan adequate maatregelen getroffen en houden ons aan de geldende regels over bescherming van persoonsgegevens.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. De cookies gebruiken wij om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren.

Bij bezoek aan onze website worden er algemene bezoekgegevens opgeslagen. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoek en de gegevens (cookies) die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website (Google Analytics). Gegevens worden hierbij zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij geven de verzamelde gegevens niet aan anderen.

Indien u niet wilt dat er cookies op uw computer worden gezet, kunt u dit blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Er wordt dan geen informatie opgeslagen over uw bezoek aan onze website.

Contactformulier
Als u het contactformulier op de website invult met uw persoonsgegevens en andere informatie, stemt u in met het gebruik van deze gegevens. Wij bewaren de op deze manier ontvangen gegevens niet langer dan nodig. Klanten/bezoekers verwijzen wij verder naar de privacyverklaring in onze dienstenwijzer.

Veiligheid in uw klantdossier
U bent de enige die toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens in het klantdossier of via de Mijn adviseur-app. Daarvoor heeft u altijd uw wachtwoord nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord.

De webpagina’s in het klantdossier waarop u uw persoonlijke gegevens achterlaat zijn beveiligd (SSL). Dat kunt u altijd zien aan het adres dat begint met “https” en aan het slotje dat onder in uw werkbalk verschijnt.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Een laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.

De privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Verdere informatie over privacy en bescherming persoonsgegevens kunt u nalezen in:

 

Print deze pagina