Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze gegevens luiden:

Vermeulen Verzekeringen & Risicomanagement
Wilgenroos 3
1171 WW Badhoevedorp

T  020 449 00 08
info@vermeulenverzekeringen.nl
W vermeulenverzekeringen.nl

Registratie Autoriteit Financiële Markten
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016104.

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen of banken.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele verzekeringsmaatschappij, bank of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons bedrijf.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de producten die verzekeringsmaatschappijen en banken voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeringsmaatschappij of bank waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Bent u een particuliere klant en mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag

T  070 333 89 99
E  consumenten@kifid.nl
W kifid.nl

Privacy
Wij houden ons aan de regels en voorschriften op het gebied van privacy en persoonsgegevens. Zie verder de bijgevoegde privacyverklaring.

Algemene Voorwaarden
Op alle diensten en aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden Vermeulen Verzekeringen van toepassing. U kunt deze voorwaarden downloaden via onze website.

Voor onze dienstverleningsdocumenten klik hier.

Print deze pagina