Een beknopte toelichting privacyregels: ons kantoor, de verzekeraar en ù

Wij houden ons aan de regels en voorschriften op het gebied van privacy en persoonsgegevens. Alle informatie die u aan Vermeulen Verzekeringen & Risicomanagement verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

De ondernemer
Bij u als ondernemer hebben wij te maken met bedrijfsgegevens. Hoewel de privacywetgeving nadrukkelijk betrekking heeft op personen, gaan wij met uw bedrijfsgegevens even zorgvuldig om als met persoonsgegevens.
U kunt er dus op vertrouwen dat wij uiterst accuraat met de gegevens van uw bedrijf omgaan en deze alleen gebruiken voor de uitvoering van de (verzekerings)overeenkomsten of opdrachten. Delen van gegevens doen wij alleen als dit nodig is om uw belangen te behartigen, indien dit nodig is voor bijvoorbeeld het aanvragen van een verzekering of indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van bestrijding van witwassen of terrorisme.

Naast (financiële) bedrijfsgegevens hebben wij ook vaak privacygevoelige informatie van uw werknemers nodig, bijvoorbeeld inkomensgegevens ten behoeve van een verzuimverzekering. Uiteraard geldt dan ook hiervoor dat wij zeer strikt met deze gegevens omgaan, nooit meer gegevens zullen vragen dan wij nodig hebben, deze uitsluitend zullen gebruiken voor de omschreven doeleinden en uitsluitend zullen delen met de partij die deze voor de uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst  of opdracht nodig heeft.

In de meeste gevallen is het niet nodig om een verwerkersovereenkomst met ons aan te gaan. U deelt weliswaar persoonsgegevens met ons kantoor, maar wij hebben hiervoor een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van privacy. Het is wel verstandig om in de communicatie aan werknemers te melden dat deze gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld een verzuimverzekering met ons worden gedeeld. Uw werknemer heeft er recht op om dit te weten. Ook de verzekeraar heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van privacy. U hoeft daarom met de verzekeraar eveneens geen verwerkersovereenkomst aan te gaan.

Ons kantoor heeft wel de verplichting om met een derde partij, die geen zelfstandige verantwoordelijkheid heeft inzake privacy, maar wel onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerkt, een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

U als particulier
Uw privacy is bij ons in goede handen. Onze systemen zijn optimaal beveiligd, wij hebben geheimhoudingsplicht en uiteraard zijn wij uiterst zorgvuldig bij het delen van gegevens die u ons heeft verstrekt. Dit doen wij alleen als dit nodig is om uw belangen te behartigen, indien dit nodig is voor bijvoorbeeld het aanvragen van een verzekering of indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn bijvoorbeeld in het kader van bestrijding van witwassen of terrorisme.

Verdere informatie over privacy en bescherming persoonsgegevens kunt u nalezen in: