Noodzaak: cyberverzekering

Maar liefst 50% van de MKB-ondernemers krijgt te maken met cybercrime. De opgelopen schade valt niet onder de dekking van uw bestaande verzekeringen. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsschadeverzekering, dekken standaard geen schade die veroorzaakt wordt door cybercriminaliteit.

Veel elektronische apparaten in bedrijven, zoals computers, laptops, telefoons, pinautomaten, printers, beveiligingscamera’s, worden tegenwoordig digitaal aangestuurd. Hierdoor lopen we voortdurend risico op digitale inbraken. Een inbraak kan leiden tot verlies/beschadiging van data, (on)toegankelijkheid van systemen, aansprakelijkheid, bedrijfsschade, afpersing en boetes. De schade na een cyberincident loopt snel op.

Voor het steeds verder toenemend risico is een speciaal verzekeringsproduct in de markt gezet, namelijk de cyberrisicoverzekering.

Wilt u weten wat de gevolgen van cyberincidenten voor uw bedrijf kunnen zijn? Welke risico’s u loopt? En hoe een cyberverzekering dit op kan vangen? Bel of mail met ons kantoor.