Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

De gewijzigde Arbowet richt zich met name op betere preventie. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer, waardoor ziekte en verzuim nog meer voorkomen kan worden.

De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemersraad of personeelsvertegenwoordiging.

De belangrijkste wijzigingen:

Verdere uitleg en informatie kunt u vinden op https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/wijzigingen.