Fraude en misbruik voorkomen

De wereld om ons heen verandert…..  En stelt helaas andere en nieuwe eisen aan onze manier van zaken doen. Er is veel aan gelegen om fraude en misbruik in de verzekeringsbranche te voorkomen en te bestrijden.

Als financiële dienstverlener moeten wij daarom vanwege specifieke wetten de identiteit van klanten vaststellen en verifiëren op juistheid. Bepaalde persoons- en/of bedrijfsgegevens moeten hierbij worden vastgelegd.

Wij zijn er ons terdege van bewust dat u soms veel informatie moet aanleveren. Echter wij vertrouwen op uw begrip, gezien de huidige wetgeving en maatregelen. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg verwerken en beschermen. U kunt hierover meer lezen in onze privacyverklaring.

Zie ook het fraudebeleid van onze serviceprovider VKG.