Een zieke werknemer

U moet als werkgever ervoor zorgen dat een zieke werknemer weer op goede wijze zo snel mogelijk en volledig deelneemt aan het arbeidsproces. UWV toetst de re-integratie-inspanningen.

Lees de Werkwijzer Poortwachter via bijgevoegde link, en u bent op de hoogte van allerlei zaken omtrent een zieke werknemer.

https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx

Mocht een werknemer niet meewerken, bijvoorbeeld aan een oproep van de arbodienst of aan zijn re-integratie, dan heeft zowel de werkgever als UWV diverse mogelijkheden om richting werknemer maatregelen te nemen.

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.