Contract & verzuimreglement

Het is belangrijk om de inhoud van uw arbeidscontracten en verzuimreglement met regelmaat te controleren. Denkt u bijvoorbeeld aan het volgende. U bent voor bijna alle werknemers binnen uw bedrijf financieel verantwoordelijk bij ziekte, voor een periode van maximaal 12 jaar. Dit geldt ook voor een werknemer met een tijdelijk contract, die ziek uit dienst gaat of binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek wordt. De kosten worden op u verhaald door het UWV of uw verzekeraar (via een variabele premie). Door bepaalde zaken goed in het arbeidscontract en verzuimreglement weg te schrijven, kunt u de schadelast reduceren.

Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen.