Brandrisico NTA 8220

De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. Waar voorheen een NEN-inspectie voldeed, kan nu door de brandverzekeraar een NTA 8220-inspectie worden geëist.

Een NEN-inspectie betreft alleen de controle van al het elektrische materieel. De NTA 8220 gaat verder en heeft naast het beoordelen van de elektrische installaties en toestellen als belangrijk aandachtspunt de verspreiding van de brand.

Een NTA 8220-inspectie kan dus als eis gesteld worden door verzekeraars, maar is vooralsnog geen wettelijke verplichting.

Voor wat betreft de NEN-inspectie, dit is ook geen wettelijke verplichting maar wordt wel als middel vermeld in de Arbowet om de regels van veilig werken en het realiseren van een veilige installatie na te leven.

Heeft u verder nog vragen, bel ons gerust.