Belangrijk: AVG-wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de gehele Europese Unie (EU) plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland (EER) geldt dan dezelfde privacywetgeving. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

De AVG wordt vaak aangeduid met de Engelstalige afkorting GDPR.

Leest u meer op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving