Belang van een NEN-inspectie

Heeft of huurt u een (zakelijk) pand, dan is het verplicht om elektrische installaties periodiek te laten inspecteren. Deze eis wordt door veel verzekeraars gesteld.

Bovendien heeft de overheid in de Arbowet vastgelegd dat de werkgever een beleid moet voeren dat erop gericht is een veilige situatie te waarborgen. Het werken met of aan elektrische installaties is nl. niet zonder gevaar. Een NEN-inspectie wordt als middel in de Arbowet vermeld om aan de wetgeving te voldoen.

Om brandschade of een bedrijfsongeval te voorkomen, adviseren wij u deze inspectie en bijbehorende keuring per direct te regelen en periodiek bij te houden.