Aanpassing arbeidsrecht

Per 1 januari jl. is een aantal belangrijke regels van het arbeidsrecht gewijzigd door de invoering van de Wet werk en zekerheid. Bijvoorbeeld over de proeftijd en het concurrentiebeding. Maar ook dat werkgevers bij bepaalde contracten een aanzegplicht hebben. Op 1 juli 2015 gaat er nog meer veranderen. Zo zullen er onder andere nieuwe regels gelden bij het ontslaan van werknemers.

Voor meer informatie, kijkt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid.