Belang van een NEN-inspectie

Heeft of huurt u een (zakelijk) pand, dan is het verplicht om elektrische installaties periodiek te laten inspecteren, de zgn. NEN-inspectie. Deze eis wordt door veel verzekeraars gesteld en is door de overheid in de ARBO-wetgeving vastgelegd. Om brandschade of een bedrijfsongeval te voorkomen, adviseren wij u deze inspectie en bijbehorende keuring per direct te regelen en periodiek bij te houden.